Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

SZKOLENIE W OKK

Drukuj

8 października 2022 roku w siedzibie ŚOIIB odbyło się szkolenie dotyczące wdrożenia elektronicznego systemu SESZAT do tworzenia zestawów pytań na egzaminy ustne na uprawnienia budowlane.

Szkolenie prowadził Stanisław Żurawski z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Towarzyszył mu Przewodniczący KKK Krzysztof Latoszek. Wzięło w nim udział 17 osób: członkowie i egzaminatorzy OKK ŚOIIB oraz pracownicy biura Izby współpracujący z OKK. Uczestnicy szkolenia byli wyposażeni we własne laptopy.

Pierwsza część szkolenia dotyczyła tworzenia bazy pytań na egzamin ustny w systemie SESZAT: dodawania, edytowania i przeglądania wprowadzonej bazy.

W drugiej części szkolenia przekazano jego uczestnikom, jak tworzyć zestawy pytań na egzamin ustny w systemie SESZAT.

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą poufnego kodu, który każdy upoważniony egzaminator  otrzymał przed szkoleniem e-mailem.

Drukowanie zestawów pytań na egzamin ustny odbywać się będzie w biurze Izby. Przewodniczący KKK PIIB powiedział, że wdrożenie pełnego systemu SESZAT wraz z zakresem, dotyczącym egzaminów ustnych pozwoli na sprawniejsze przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane we wszystkich okręgowych izbach.