Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

JUBILEUSZ XX-LECIA ŚOIIB

Drukuj

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa świętowała 20-lecie istnienia.

W sobotę, 24 września 2022 r. Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa obchodziła Jubileusz XX-lecia. Uroczystość, na którą przybyło wielu gości, odbyła się w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach i była okazją do podsumowania 20 lat działalności, podziękowań oraz życzeń dla samorządu zawodowego budowniczych.

Wśród gości zaproszonych na uroczystość byli: Adam Baryłka – dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Agata Wojtyszek - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Lipiec – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Słoń – senator Rzeczypospolitej Polskiej oraz Anna Jaworska-Dąbrowska – dyrektor Wydziału Prawnego, Kontroli i Nadzoru Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w zastępstwie Wojewody Pana Zbigniewa Koniusza, Bożena Szczypiór – zastępca prezydenta Kielc, Barbara Kieres – Świętokrzyski  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Filip Pachla – wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także Marcin Kamiński – przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Alfred Zgoda - prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kielcach, Sławomir  Bęben - przewodniczący Oddziału Kieleckiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Zbigniew Ludwicki – wiceprezes Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Jacek Olszewski – prezes Oddziału Kieleckiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Grzegorz Łukasik – prezes Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stanisław Rozin – przewodniczący Oddziału Świętokrzyskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Adam Derza – Okręgowy Inspektor Pracy, Anna Bujnowska – przewodnicząca Związku Zawodowego Budowlani Okręgu Świętokrzyskiego, Cezary Tkaczyk ze Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt - dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury  Politechniki Świętokrzyskiej.

Na uroczystość przybyli również: przewodniczący Izb okręgowych: mazowieckiej, śląskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, dolnośląskiej, łódzkiej,  podkarpackiej, lubelskiej i podlaskiej, delegaci na Zjazdy Okręgowe Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2022-2026, delegaci pracujący w organach Izby Świętokrzyskiej w latach 2014-2022, pracownicy Biura Okręgowej Rady i prawnicy współpracujący z Izbą.

Jak powiedziała do zebranych Ewa Skiba - przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jubileusz 20-lecia Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa to niezwykłe święto.

– Wiemy, że inżynier budownictwa to zawód zaufania publicznego, ale nie tylko, to także pasja i powołanie. Członkowie naszej Izby odgrywają ogromną rolę w życiu gospodarczym naszego województwa i kraju, bowiem inżynierowie budownictwa to wysokiej rangi specjaliści, którzy projektują, realizują i nadzorują inwestycje budowlane. To Wy - Koleżanki i Koledzy kreujecie otaczającą nas przestrzeń. Pod waszym nadzorem powstają interesujące, nowoczesne, a przede wszystkim oczekiwane przez społeczeństwo inwestycje. Gratuluję wam wszystkim tego, że możemy wykonywać tak wyjątkowy zawód - mówiła Ewa Skiba.

- W ciągu minionych 20 lat każdy z Was wniósł ogromny wkład w funkcjonowanie naszego samorządu zawodowego na różnych płaszczyznach. Przed nami kolejne wyzwania, odpowiadające na potrzeby rynku i rosnące oczekiwania. Wprowadzamy nowe rozwiązania techniczne i cyfrowe. Sięgamy po nowe materiały i technologie. Dynamika tych zmian jest bardzo duża. Nowoczesne budownictwo wymaga od inżynierów również nowych kompetencji w zarządzaniu. Oprócz wiedzy i odpowiedzialności konieczne są także umiejętność sprawnego zarządzania inwestycjami, innowacyjność i kreatywność. Budownictwo przyszłości to także spójne prawo i optymalizacja procesów inwestycyjnych – mówiła przewodnicząca życząc inżynierom wytrwałości, energii i wielu sukcesów.

Jak dodała, z okazji jubileuszu  w imieniu Okręgowej Rady naszej Izby chcę podziękować członkom naszej Izby za godne dbanie o prestiż naszego samorządu zawodowego i należyte pełnienie samodzielnej funkcji technicznej.

- Dziękuję pracownikom za codzienny trud i wsparcie. Podziękowania kieruję też do instytucji współpracujących z naszą Izbą.

W czasie uroczystości minutą ciszy uczczono członków Izby, którzy już odeszli.

Jubileusz był okazją do multimedialnej prezentacji dokonań i osiągnięć samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w Świętokrzyskiem.

Podczas uroczystości wręczono resortowe medale i Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Medal Za Zasługi dla Budownictwa otrzymała z rąk Adama Baryłki – dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, przewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Ewa Skiba.

Złote Odznaki otrzymali: Halina Kościńska, Adam Muszyński, Andrzej Niciński, Jerzy Nowak, Grażyna Ogórek, Bogusław Świąder. Pośmiertnie Złota Odznaka została przyznana Waldemarowi Wieczorkowi.

Srebrne Odznaki wręczono: Annie Białogońskiej, Erykowi Curyło, Ewelinie Kurek, Pathiasowi Mwendeli, Wiesławowi Nowakowi, Magdalenie Riabcew i Bogdanowi Strzelczykowi.

W części artystycznej uroczystości z koncertem wystąpił zespół Strauss Ensemble.