Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ROZPOCZĘŁA SIĘ XXXIX SESJA EGZAMINACYJNA NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Drukuj

27 maja 2022 roku w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa rozpoczęła się XXXIX sesja egzaminów na uprawnienia budowlane. Inżynierowie ( 126 osób ) pisali egzamin testowy. Wszyscy, którzy pomyślnie zdadzą część testową, przystąpią do egzaminów ustnych.

Egzamin testowy odbywał się ww. dniu we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa w całej Polsce.

W naszej Izbie odbył się w sali ZUGA-SHL przy ulicy Zagnańskiej w Kielcach w dwóch turach. O godzinie 9.00 egzamin pisali inżynierowie ubiegający się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o godzinie 13.00 rozpoczął się sprawdzian dla pozostałych specjalności.

Prowadził go Jacek Ślusarczyk – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który inaugurując sesję egzaminacyjną powiedział:

„Przeprowadzanie egzaminów i nadawanie uprawnień budowlanych, czyli umożliwienie inżynierom pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to podstawa działalności naszej Izby i ważny krok w rozwoju kariery zawodowej. Życzę wszystkim Państwu pomyślności na egzaminach”.

Liczba pytań i czas przeznaczony na rozwiązanie testu był uzależniony od specjalności i zakresu uprawnień, o jakie starali się inżynierowie.

Egzamin na uprawnienia budowlane to ważny krok w karierze inżyniera, a pozytywny wynik pozwala na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej i rozwój zawodowy.