Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBIE ODBYŁ SIĘ XXI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

Drukuj

W sobotę, 23 kwietnia w Kielcach odbył się XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującej Radzie Okręgowej, której przez dwa ostatnie lata przewodził doktor Stefan Szałkowski. Wybrano nowe władze na szóstą kadencję. Na przewodniczącą Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby na lata 2022-2026 została wybrana Ewa Skiba.

Wśród gości wydarzenia byli, między innymi, profesor Zbigniew Kledyński – przewodniczący Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz profesor Grzegorz Świt – dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.

- Podsumowujemy rok 2021 i kończymy czteroletnią kadencję. W bieżącym roku mija również 20 lat działalności naszego samorządu. Wspominamy też osoby, które odeszły, ale pozostały w naszej pamięci. Dzisiejsza pozycja Izby nie byłaby możliwa bez ich ciężkiej pracy – mówił Stefan Szałkowski - przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby, rozpoczynając Zjazd, nad którego przebiegiem czuwał przewodniczący Tomasz Marcinowski.

Do delegatów skierował słowa profesor Zbigniew Kledyński, mówiąc: - Przed Państwem podsumowanie czteroletniej kadencji i mocne zarysowanie programu na następne cztery lata. Dzisiejsze wybory zainicjują szóstą kadencję Izby. Dziękuję wszystkim za te lata wspólnej działalności i niełatwej pracy. Samorząd całkiem nieźle poradził sobie z trudnościami. Bardzo dziękuję wszystkim i życzę satysfakcji z pracy, dobrych pomysłów oraz zdolności do kolektywnej pracy dla dobra samorządu. Wykonujemy odpowiedzialny zawód i potrafimy współdziałać. Mamy wciąż bardzo dużo do zrobienia w zakresie integracji i wzajemnego wsparcia. Życzę wszystkim, wytrwałości w działaniu i sukcesów.

Nowo wybrana przewodnicząca Ewa Skiba przed laty współtworzyła Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, a na przestrzeni minionych lat aktywnie działała w jej organach. Była delegatem na Zjazd Krajowy, przez cztery kadencje pracowała w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym oraz w Radzie Programowej Biuletynu Świętokrzyskiego.

Ma wykształcenie poparte wieloletnią praktyką w różnych sektorach budownictwa - projektowaniu, wykonawstwie, a także administracji powiązanej z budownictwem oraz w obszarze wyceny i szacowania nieruchomości. Przez dwie kadencje, jako zastępca prezydenta Starachowic, odpowiadała za realizację wielomilionowych inwestycji.

Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Ukończyła aplikację administracyjną. Odbyła cykl szkoleń w zakresie Nowoczesnego Zarządzania w Administracji Publicznej.

Ewa Skiba podkreśliła, że rozwój i integracja środowiska inżynierskiego to priorytety w jej działaniu na najbliższą kadencję. - Nasze wszystkie działania powinna cechować dbałość o autorytet i prestiż tego zawodu. Większy nacisk powinien być położony na zapisy kodeksu etyki i ochronę prawną. Niezwykle ważna jest integracja i współpraca członków, wymiana doświadczeń, dyskusja nad rozwiązaniami. Wierzę, że wzajemna wymiana doświadczeń przysłuży się do lepszej współpracy, sprawniejszego załatwiania spraw i w konsekwencji do poprawy działań inwestycyjnych – mówiła na Zjeździe nowa przewodnicząca.

Przewodniczącymi organów Izby wybrano: komisji kwalifikacyjnej – Jacka Ślusarczyka, komisji rewizyjnej – Adama Muszyńskiego, sądu dyscyplinarnego – Grzegorza Adamusa, rzecznika koordynatora – Dariusza Adamka.