Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

XX OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY ŚOIIB

Drukuj

W dniach 17-22.04.2021r odbył się XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy  Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Z uwagi na obostrzenia COVID zjazd odbył się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem platformy informatycznej PIIB.

Na 106 delegatów w kadencji 2018-2022 upoważnionych do udziału w zjazdach okręgowych – w zjeździe wzięło udział 81 delegatów posiadających czynne i bierne prawo wyborcze. Podjęto 9 uchwał. Delegaci udzielili absolutorium Okręgowej Radzie , zatwierdzili sprawozdania organów oraz uchwalili budżet ŚOIIB na 2022rok.

Zgłoszono 3 wnioski w następujących sprawach :

  1. Zorganizowanie obchodów 20-lecia ŚOIIB w 2022r.
  2. Przeprowadzenie wśród członków ŚOIIB ankiety na temat dotychczasowej działalności Izby oraz oczekiwań i możliwości własnego zaangażowania w pracę samorządu zawodowego.
  3. Podjęcie współpracy z Technikami Budowlanymi. Celem współpracy powinno być miedzy innymi wsparcie przygotowania absolwentów w ubieganiu się w uzyskanie ograniczonych uprawnień budowlanych.
 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(61)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692