Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

EGZAMIN Z INSTALACJI SANITARNYCH

Drukuj

Egzamin w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych został przeprowadzony w czwartek. Był to pierwszy z trzech dni egzaminów ustnych w tej branży.

Przed komisją egzaminacyjną w dwóch turach stanęło łącznie 10 kandydatów. Komisja pracowała w składzie 3-osobowym: mgr inż. Andrzej Pieniążek - przewodniczący, mgr inż. Elżbieta Chociaj oraz mgr inż. Magdalena Riabcew. Nad formalnym przebiegiem egzaminu z ramienia Biura Izby czuwała Dyrektor Wiesława Sobańska.