Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

SPOTKANIE ŚRODOWISKOWO-SZKOLENIOWE W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Drukuj

W piątek, 6 września, w Hotelu Promień w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie szkoleniowo-środowiskowe dla członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu inżynierów z terenu powiatu skarżyskiego. Spotkaniu przewodniczył Tomasz Marcinowski, zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

Skarżyskie spotkanie było ostatnie z cyklu wyjazdów, jakie Świętokrzyska Okręgowa  Izba Inżynierów Budownictwa organizuje w ramach realizacji zadań programowych. Jak w innych powiatowych miastach, tak i w Skarżysku dotyczyło szkolenia w zakresie etyki i odpowiedzialności zawodowej podczas pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.

- Odbyliśmy już spotkania we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego. Dziś jest ostatnie - u Państwa - w powiecie Skarżysko-Kamienna. Przyjechaliśmy do Was, aby między innymi omówić przykłady braku należytej staranności podczas pracy czy niewłaściwego wywiązywania się z przyjętych obowiązków. Mamy dla Was także spotkanie z kierownikami budów, którzy przedstawią swoje doświadczenia.  Tematykę tę omówią nasi dzisiejsi goście - mówił, witając zebranych w imieniu prezesa Izby Wojciecha Płazy, Tomasz Marcinowski, zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

Jak mówił Tomasz Marcinowski, spotkania w powiatach to również integracja środowiska, podnoszenie wiedzy z zakresu problematyki zawodowej i prawnej, a także możliwość wymiany poglądów i  nawiązania zawodowych i prywatnych relacji.

Na spotkaniu w Skarżysku-Kamiennej gośćmi byli: Jolanta Janowska, naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, Krzysztof Strzelczyk, dyrektor kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Piotr Wawrzycki, dyrektor kontraktu budowy odcinka S7 oraz Robert Gromala, kierownik budowy odcinka S7.

Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa  reprezentowali: Andrzej Pawelec, wiceprzewodniczący OR ŚOIIB, Zbigniew Dusza,  sekretarz OR ŚOIIB, Tadeusz Durak, członek Prezydium OR ŚOIIB, członek KR PIIB, Małgorzata Sławińska, członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Andrzej Pieniążek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Stanisław Zieliński,  przewodniczący OKR ŚOIIB, a także Rzecznik Koordynator Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Zbigniew Major, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Dariusz Adamek,  zastępca przewodniczącego Komisji do spraw  Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Adam Muszyński, oraz dyrektor Biura  ŚOIIB Wiesława Sobańska.

Prelegentami na spotkaniu byli adwokat Marcin Chodkowski, Zbigniew Major oraz Dariusz Adamek.

Wśród wielu spraw poruszanych przez prelegentów były ciekawe przykłady, dotyczące codziennej pracy inżynierów kierowników budów, zagadnienia prawne oraz sprawy dotyczące przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków toczące się w sądzie.

Bardzo interesująca była informacja, dotycząca realizacji odcinka drogi krajowej S7 obwodnicy Skarżyska, którą zaprezentowali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.