Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

NAJWYŻSZA FREKWENCJA PODCZAS ZEBRANIA WYBORCZEGO WE WŁOSZCZOWIE

Drukuj

22 stycznia, w sali Domu Kultury we Włoszczowie, odbyło się kolejne zebranie wyborcze.  Na 96 uprawnionych do udziału w zebraniu członków Izby przybyło 27 osób, co dało najwyższą frekwencję spośród wszystkich zebrań wyborczych - 28,13%.  Przewodniczącym zebrania został wybrany kol.  Włodzimierz Piątek.

Podczas obrad wybrano trzech delegatów na zjazdy okręgowe ŚOIIB w latach 2018-2022, którzy będą reprezentować obwód wyborczy Włoszczowa w V kadencji działalności Izby.
O dorobku Izby w upływającej kadencji, realizacji przedsięwzięć w ostatnim roku mówili: Andrzej Pawelec - zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady, oraz  Ewa Maruszak - członek OR.