Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Drukuj

129  inżynierów zdało pomyślnie egzaminy w sesji jesiennej i w Sali Lustrzanej kieleckiego WDK otrzymało decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Pięciu, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu i na egzaminie ustnym zostało wyróżnionych: Katarzyna Synowska, Paweł Głuszek , Adrian Gręda, Robert Król (specjalność konstrukcyjno-budowlana) oraz Maciej Kupis (specjalność inżynieryjna hydrotechniczna).

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Prezes OR W. Płaza zachęcając budowlanych do nawiązania współpracy z Izbą, przedstawił świadczenia jakie dla członków proponuje samorząd zawodowy - szkolenia i uzupełnienie wiedzy praktycznej, pomoc prawną, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Andrzej Pieniążek pogratulował inżynierom sukcesu, ale też zasugerował, by w swym działaniu na co dzień kierowali się zasadami etyki zawodowej.

Budowlani złożyli ślubowanie, a przewodniczący OR Wojciech Płaza zaprosił do tradycyjnej lampki szampana, życząc sukcesów w zawodowym rozwoju.

Były też życzenia i gratulacje od zaproszonych gości.

W uroczystości wzięli udział : Andrzej Bętkowski – wicewojewoda świętokrzyski, Czesław Gruszewski – Viceprezydent miasta Kielce, Zdzisław Wrzałka – wójt gminy Miedziana Góra, Małgorzata Janiszewska – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska , Tomasz Staniec – zastępca Okręgowego Inspektora PIP , Maria Głowacka – przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Architektów RP, Anna Bujnowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego „ Budowlani „ Okręgu Świętokrzyskiego, Ireneusz Janik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach, Alfred Zgoda- Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT , oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Stefan Szałkowski – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Jacek Olszewski – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Wojciech Rybak – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP,Grzegorz Mieczkowski – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich,  Stanisław Rozin – wiceprzewodniczący Związku Mostowców RP.