Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

PODZIĘKOWANIA

Drukuj

- Ważnym argumentem do rozwinięcia działalności na rzecz członków, było w minionym roku zakupienie dodatkowego piętra w budynku dotychczasowej siedziby Izby, które pozwoli na zwiększenie ilości szkoleń, spotkań technicznych i prezentacji. Lepsze warunki do pracy zapewnimy organom Izby  i pracownikom biura - powiedział podczas noworocznego spotkania prezes Wojciech Płaza.

Oceniając rok 2015 prezes Izby przypomniał organizowane w powiatach staszowskim, sandomierskim i ostrowieckim oraz opatowskim, spotkania środowiskowe, obchody Dnia Budowlanych w Jędrzejowie, liczny udział kandydatów na uprawnienia w egzaminach obu sesji, więcej chętnych zgłosiło się do prenumeraty czasopism specjalistycznych. Niepokojąco rośnie ilość wniosków kierowanych do rzecznika odpowiedzialnosci zawodowej oraz spraw rozpatrywanych przez sąd dyscyplinarny. Zachodzi potrzeba  konsekwentnego szkolenia młodych członków Izby a także tych, którzy pełnią funkcje techniczne na budowach małych obiektów, na których dochodzi do częstych wykroczeń i zaniechań w wypełnianiu obowiązków.

W. Płaza podziękował członkom organów Izby, zespołów oraz komisji  za solidną pracę, dbanie o interesy członków i ich prestiż w środowisku.