Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start INFORMACJE I KOMUNIKATY Informacja BUDOWLANYCH - dot. minimalnej stawki wynagrodzenia brutto za godzinę pracy

Informacja BUDOWLANYCH - dot. minimalnej stawki wynagrodzenia brutto za godzinę pracy

Drukuj

Związek Zawodowy „Budowlani” skierował do Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz apel o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia. Apel koresponduje z deklaracjami Pani Premier dotyczącymi potrzeby poprawy sytuacji osób wykonujących pracę w oparciu o inne umowy niż umowa o pracę na czas nieokreślony i zapowiedziami Ministra Pracy dotyczącymi wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia godzinowego. W opinii Związku Zawodowego „Budowlani” minimalna stawka wynagrodzenia za godzinę pracy jest kluczowym elementem pozwalającym na wyrównanie szans wszystkich pracujących, wyeliminowanie patologii w obszarze wynagrodzeń, kosztów pracy i uczciwej konkurencji pomiędzy podmiotami gospodarczymi i znaczące ograniczenie szarej strefy.

Treść apelu do Prezes Rady Ministrów dostępna jest TUTAJ.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692