Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start SPRAWY CZŁONKOWSKIE >> Pomoc finansowa

Pomoc finansowa

Email Drukuj PDF

 

>> REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ CZŁONKOM Ś.O.I.I.B. NA CELE DOKSZTAŁCANIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI
>> UCHWAŁA 6/P/04 PKR PIIB z dnia 2.06.2004 w sprawie zasad pomocy koleżeńskiej w PIIB
>> UCHWAŁA 9/P/04 PKR PIIB z dnia 30.06.2004 w sprawie uchylenia uchwały nr 6/P/04 PKR PIIB.
>> REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY LOSOWYCH CZŁONKOM ŚOIIB

 


FORMULARZE
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC FINANSOWĄ

Dokument w formacie
WORD 2000

Adobe
Reader
PDF

WNIOSEK O POMOC MATERIALNĄ ZA UDZIAŁ W ZORGANIZOWANYCH FORMACH PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

WNIOSEK O POMOC PIENIĘŻNĄ W RAMACH POMOCY LOSOWEJ

Do otwarcia/wydruku formularzy w formacie PDF służy program Adobe Reader, dostępny np. tutaj.
Do otwarcia/wydruku formularzy w formacie DOC służy np. program Word Viewer, dostępny np. tutaj.