Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Sprawy Członkowskie Informacja o zwrocie składek

Informacja o zwrocie składek

Drukuj


ZWROT SKŁADEK OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC DLA CZŁONKÓW PIIB :

I. Zwrot ubezpieczenia OC następuje w wyniku:

1.  Skreślenia z listy członków PIIB.

2. Zawieszenia w prawach członka PIIB.

Szczegółowe przypadki ustania członkostwa (skreślenia z listy) oraz zawieszenia w prawach członka ustala "Regulamin PIIB postępowania przy ustaniu, zawieszeniu lub wznowieniu członkostwa w Okręgowej Izbie Inzynierów Budownictwa" zamieszczony na stronie internetowej PIIB.

II. W wysokości 1/12 składki rocznej za każdy miesiąc, z tym, że miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny.