Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

SPOTKANIE W STAROSTWIE POWIATOWYM W KIELCACH

Drukuj

Na zaproszenie członka Zarządu Powiatu w Kielcach - Marka Kwietnia do siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach przybyli na spotkanie przedstawiciele Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Tematem spotkania było omówienie problemu jakości opracowań projektowych składanych przez projektantów w celu uzyskania pozwoleń na budowę.

Pracownicy Wydziału Budownictwa podkreślali braki i błędy występujące w składanej dokumentacji projektowej, której w myśl składanego oświadczenia przez autora projektu świadczą o braku wiedzy dotyczącej Prawa Budowlanego i innych przepisów budowlanych. Przedstawiciele Izby podkreślali, że etyka zawodowa i prawidłowe wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest jednym z priorytetów działania Izby w bieżącym roku. Przygotowany cykl spotkań środowiskowo-szkoleniowych odnosić się będzie do zagadnień właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru. Zebrani uznali za celowe kontynuowanie spotkań i wzajemne informowanie się o występujących problemach i podejmowanych działaniach. Przedstawiciele Izby zwrócili uwagę, że w świetle zmiany Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i rozporządzenia o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie obniżone kryteria do uzyskiwania uprawnień budowlanych mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości opracowań projektowych.