Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ SKANSKA ZORGANIZOWAŁA SEMINARIUM

Drukuj

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z firmą Skanska zorganizowała seminarium pt. „ Bezpieczeństwo pracy w budownictwie „ . W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele branży budowlanej, służby BHP, pracownicy organów nadzoru nad warunkami pracy współpracujący z Państwową Inspekcją Pracy.

Tematem seminarium było przedstawienie przez OIP informacji dotyczących wypadkowości w budownictwie, w tym odnotowanych podczas kontroli inspektorów najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości oraz prezentacja działań profilaktycznych, które zostały podjęte przez PIP aby przeciwdziałać zagrożeniom jakie generują prace budowlane.
Przedstawiciele firmy Skanska omówili zarządzanie bezpieczeństwem na projekcie oraz porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.
Nowoczesne systemy zabezpieczeń przy pracach budowlanych przedstawił specjalista ds. BHP z firmy Betomax Polska S.A.
Świętokrzyską  Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady.