Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start DYŻURY
Dyżury w Ś.O.I.I.B.
Drukuj

DYŻURY
CZŁONKÓW PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY Ś.O.I.I.B.

Przewodniczący Okręgowej Rady
- dr inż. Stefan Szałkowski
wtorek
12.00 - 14.00
czwartek 12.00 - 14.00
Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady
- mgr inż. Andrzej Pawelec
wtorek 10.00 - 15.00
czwartek 12.00 - 15.00
Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady
- mgr inż. Tomasz Marcinowski

wtorek
14.00 - 16.00

czwartek
14.00 - 16.00
Skarbnik Okręgowej Rady
- mgr inż. Danuta Jamrozik-Szymkiewicz
wtorek
14.00 - 16.00
piątek 14.00 - 16.00
Sekretarz Okręgowej Rady
- mgr inż. Zbigniew Dusza
wtorek
12.00 - 14.00
czwartek
12.00 - 14.00

Dyżury pełnione są w siedzibie Izby w pokoju 201.
*Dyżur pełniony w pokoju 202.DYŻURY
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ Ś.O.I.I.B. - p. 209 i 212

Lp Funkcja, imię i nazwisko Czasookres dyżuru Zakres dyżuru
1. Przewodniczący OKK
mgr inż. Andrzej Pieniążek
pok. 209

Każdy wtorek i czwartek

w godz. 11:30 - 13:30

*Całość spraw związanych z działalnością OKK
2. Zastępca Przewodniczącego OKK
mgr inż. Zygmunt Zimny
pok. 212
Pierwszy i drugi wtorek miesiąca

w godz. 13:00 - 15:00
*Sprawy bieżące OKK
*Sprawy dot. specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
*Współpraca z zespołem ds. interpretacji uprawnień budowlanych i z zespołem ds. interpretacji przepisów

3. Sekretarz OKK
mgr inż. Elżbieta Chociaj
pok. 212

Każdy wtorek i czwartek

w godz. 13:00 - 15:00

*Sprawy bieżące OKK
*Sprawy dot. specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
*Współpraca z zespołem ds. interpretacji uprawnień budowlanych i z zespołem ds. interpretacji przepisów

 

 


Dyżury Zespołu Orzekającego OKK d/s interpretacji zakresów uprawnień budowlanych:

Lp                       
Funkcja, imię i nazwisko                                                                                                             
Czasookres dyżuru                                                                                            
1.

Przewodniczący Zespołu
mgr inż. Edmund Pieniążek
pok. 212

Każdy wtorek i czwartek w godz. 12.30 - 14.30
2.

Adwokat
Marcin Szydziak
pok. 207

Każdy wtorek i czwartek w godz. 12.30 - 14.30

 

 


 

Dyżury Zespołu Okręgowej Rady d/s interpretacji przepisów:

Lp
Funkcja, imię i nazwisko
Czasookres dyżuru
1.

Przewodniczący Zespołu
mgr inż. Edmund Pieniążek
pok. 212

1 i 3 poniedziałek miesiąca w godz. 11.00 - 13.00
2.

Adwokat
Marcin Szydziak
pok. 207

Każdy wtorek i czwartek w godz. 11.00 - 13.00

 


Dyżury Przewodniczącego Komisji d/s Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego:

dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk. : wtorek w godz. 14.00-15.00  oraz czwartek w godz. 12.00-15.00
Dyżury pełnione są w siedzibie Izby w pokoju nr 301.


Dyżur Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

mgr inż. Zbigniew Major : środa 13.00 - 15.00
Dyżur pełniony w pokoju 303


Dyżur Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinernego

mgr inż. Dariusz Adamek : piątek w godz. 14.00 - 16.00
Dyżur pełniony w pokoju 305


Dyżur Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Stanisław Zieliński : pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12.30 - 13.30
Dyżur pełniony w pokoju 307


Dyżury w punkcie informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dyżury pełnią delegaci powiatu ostrowieckiego w poniedziałki i czwartki w godz. od 15:00 do 17:00
wg. harmonogramu dostępnego w punkcie informacyjnym; 
telefon: 41 2480055 (był czynny do dnia 6 maja 2020r.)
tel. kom.: 729 805 582 (jest czynny od dnia 24 kwietnia 2020r.)


Porady prawne dla członków Izby udziela adwokat Justyna Grąkowska w każdy wtorek od godz. 14.00 do 16.00 w pokoju 304 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(62)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692