Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

BUDOWNICTWO OGÓLNE PODCZAS PIĄTKOWEGO EGZAMINU

Drukuj

W piątek odbył się ostatni egzamin ustny z branży konstrukcyjno-budowlanej w sesji wiosennej.

Więcej…
 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA PODCZAS EGZAMINÓW USTNYCH

Drukuj

Kandydaci na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przystąpili do egzaminu ustnego w czwartek, 30-go maja. Zdający musieli wykazać się znajomością ogólnych przepisów dotyczących budownictwa, jak i branżowych norm, których w tej dziedzinie jest bardzo dużo ze względu na szerokie spektrum tematyki w tej specjalności. Komisja egzaminacyjna sprawdziła również praktyczną znajomość powyższych zagadnień.

Więcej…
 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NA EGZAMINIE

Drukuj

Zdający odpowiadali przed kolejną komisją egzaminacyjną w branży konstrukcyjno-budowlanej. To już czwarty dzień egzaminów ustnych dla tej specjalności. Tym razem w komisji zasiedli: Stefan Szałkowski - przewodniczący, Edmund Pieniążek oraz Marcin Nosek. Nad obsługą formalną egzaminu czuwała Marzena Popowska.

Więcej…
 

STUPROCENTOWA ZDAWALNOŚĆ W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Drukuj

28 maja w godzinach popołudniowych odbył się egzamin w specjalności telekomunikacyjnej. Do egzaminu przystąpiło dwóch kandydatów.

Więcej…
 

KOLEJNY DZIEŃ EGZAMINÓW W NAJLICZNIEJ REPREZENTOWANEJ SPECJALNOŚCI

Drukuj

Wtorek był kolejnym dniem, w którym z pytaniami z zestawów egzaminów ustnych, zmierzyli się kandydaci na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane.

Więcej…
 

DROGOWCY NA EGZAMINIE USTNYM

Drukuj

Drugi tydzień egzaminów ustnych rozpoczęła branża inżynieryjna drogowa. Zdający byli oceniani przez komisję w składzie: Zenon Kubicki - przewodniczący, Monika Czekaj oraz Anna Białogońska. Biuro Izby reprezentowała Małgorzata Bekier.

Więcej…
 

EGZAMINY W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Drukuj

24-go oraz 25-go maja br. odbyły się egzaminy ustne na uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Więcej…
 

EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA W BRANŻY SANITARNEJ

Drukuj

23 maja w siedzibie Izby odbył się kolejny egzamin ustny, tym razem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zgodnie z harmonogramem egzaminów ustnych zdający zostali podzieleni na dwie tury, łącznie 13 osób.

Więcej…
 

EGZAMIN W BRANŻY HYDROTECHNICZNEJ

Drukuj

We wtorkowe popołudnie odbył się egzamin ustny w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Do egzaminu przystąpiło 3 kandydatów, wszyscy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu. Zdający odpowiadali przed komisją w składzie: Andrzej Pieniążek – przewodniczący, Bożena Paluch oraz Paweł Taborski. Z ramienia biura Izby egzamin koordynował Łukasz Szwarc.

Więcej…
 

EGZAMINY USTNE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - BRANŻA DROGOWA I ELEKTRYCZNA

Drukuj

W poniedziałek, 20 maja, w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie inżynierów Budownictwa w Kielcach rozpoczęły się egzaminy ustne dla inżynierów ubiegających się o uprawnienia budowlane w ramach XXXIII sesji egzaminacyjnej.

Więcej…
 

RUSZYŁY EGZAMINY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Drukuj

192 osoby przystąpiły w piątek, 17 maja, do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Test pomyślnie zdało 155 inżynierów.

Więcej…
 


Strona 7 z 9Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(55)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 506 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

PRZYSTOSOWANIE ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY DO WSPÓŁCZESNEJ FORMY UŻYTKOWEJ
Więcej …
 
ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX w., "BUDOWA DROGI "7", ORAZ PRZYCZYNY KATASTROF MOSTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH
Więcej …
 
PROJEKT ESTAKADY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 744 NA ODCINKU OBWODNICY STARACHOWIC
Więcej …
 
UKŁADANIE KABLI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA METODĄ PŁUŻENIA. OSPRZĘT KABLOWY HYBRYDOWY I ZIMNOKURCZLIWY.
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: