Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

EGZAMIN USTNY W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

Drukuj

Inżynierowie z branży drogowej podeszli do egzaminu ustnego, jaki odbył się w środę w siedzibie Izby. Był to drugi dzień egzaminów w tej branży.

Więcej…
 

PIERWSZY DZIEŃ EGZAMINÓW W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Drukuj

Najliczniej reprezentowaną grupą stanowią kandydaci do uprawnień w branży konstrukcyjno-budowlanej. We wtorek odbył się pierwszy z egzaminów ustnych w tej specjalności.

Więcej…
 

ROZPOCZĘŁY SIĘ EGZAMINY USTNE W XXXIV SESJI. DROGOWCY I MOSTOWCY WALCZYLI O UPRAWNIENIA JAKO PIERWSI

Drukuj

W Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w poniedziałek, 25 listopada 2019 roku, rozpoczęły się egzaminy ustne w  jesiennej, XXXIV sesji. W pierwszym dniu przed komisją egzaminacyjną stanęli inżynierowie ubiegający się o uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji  technicznej w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej, a także mostowej.

Więcej…
 

PRAKTYCY I NAUKOWCY O TECHNOLOGICZNEJ REWOLUCJI

Drukuj

Politechnika Świętokrzyska i Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz ze stowarzyszeniami techniczno-naukowymi PZiTB, PZiTS, SITK oraz SEP 23 listopada zorganizowały szkolenie na temat "Innowacyjne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe w budownictwie".

Więcej…
 

TRWA JESIENNA SESJA EGZAMINACYJNA

Drukuj

166 osób przystąpiło w piątek, 22 listopada, do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w XXXIV sesji organizowanej przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Test pomyślnie zdało 135 inżynierów.

Więcej…
 

ROZWÓJ BUDOWNICTWA DROGOWO-MOSTOWEGO NA ŚWIECIE I W POLSCE

Drukuj

W piątkowe południe w siedzibie Izby odbyło się szkolenie nt. rozwoju budownictwa mostowego i drogowego w Polsce oraz na świecie. Prowadzącym szkolenie był kol. Bolesław Balcerek, który poruszył takie tematy jak wynalazki, które wpłynęły na rozwój drogownictwa i mostownictwa, charakterystyka i rodzaje mostów, pierwsze mosty wiszące w latrach 1801-1805, a także zaprezentował historię inżyniera Ernesta Malinowskiego w Peru.

Więcej…
 

SEPARATOR HYBRYDOWY - PATENT EUROPEJSKI

Drukuj

Przedstawiciele firmy DELFIN POLSKA przedstawili rozwiązanie patentowe pierwszego w Europie separatora hybrydowego. Pan Sławomir Kalicki, Adam Nosek, Artur Gigielewicz, Włodzimierz Łaski, a także Pani Katarzyna Kaczmarczyk przeprowadzili szkolenie, jakie odbyło się w Izbie przy współpracy z PZITS o/Kielce.

Więcej…
 

TECHNOLOGIA FRP

Drukuj

Pan Łukasz Szumała z firmy S&P Polska Sp. z o.o. przeprowadził szkolenie dotyczące wzmacniania konstrukcji budowlanych z użyciem technologii FRP w materiałach kompozytowych. Odbyło się ono w poniedziałkowe popołudnie w siedzibie Izby.

Więcej…
 

DLACZEGO TRZEBA I WARTO SIĘ UBEZPIECZYĆ? W KIELCACH ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Drukuj

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprosiła swoich członków na szkolenie, którego tematem były ubezpieczenia inżynierów budownictwa. Spotkanie odbyło się w czwartek, 14 listopada, w sali konferencyjnej Hotelu BEST-WESTERN w Kielcach.

Więcej…
 

POSIEDZENIE PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

Informacje z ważnych wydarzeń, raport z budżetu i propozycja prowizorium na kolejny rok oraz stan przygotowań do spotkania integracyjno-szkoleniowego  były, między innymi, tematami posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbyło się w środę, 13 listopada w Kielcach. Przewodniczył mu Andrzej Pawelec - zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

Więcej…
 

WYKORZYSTANIE NAJNOWSZYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE - EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ UW

Drukuj

Wykorzystanie najnowszych rozwiązań technicznych w budownictwie  –   Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego  w Korzecku k/ Chęcin” – to temat wycieczki technicznej, którą Kielecki Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zorganizował wraz ze Świętokrzyską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Kielcach w dniu 25 października  2019r.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 4 z 9Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(55)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 258 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

PRZYSTOSOWANIE ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY DO WSPÓŁCZESNEJ FORMY UŻYTKOWEJ
Więcej …
 
ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX w., "BUDOWA DROGI "7", ORAZ PRZYCZYNY KATASTROF MOSTOWYCH, DROGOWYCH I KOLEJOWYCH
Więcej …
 
PROJEKT ESTAKADY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 744 NA ODCINKU OBWODNICY STARACHOWIC
Więcej …
 
UKŁADANIE KABLI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA METODĄ PŁUŻENIA. OSPRZĘT KABLOWY HYBRYDOWY I ZIMNOKURCZLIWY.
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: