Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

X

WAŻNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN TESTOWY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W SALI ZUGA-SHL PRZY UL. ZAGNAŃSKIEJ 27 W KIELCACH W DNIU 21 LISTOPADA 2014r.

Z uwagi na brak miejsc parkingowych przed budynkiem, w którym będzie się odbywał egzamin testowy, zalecamy dojazd od ulicy Okrzei do ślepego odcinka starej ul. Zagnańskiej - ulicą Krzywą /z możliwością skorzystania z przyległego parkingu/ lub ulicami Jasną i Stolarską do ul. Zagnańskiej z możliwością obustronnego parkowania na tej ulicy aż do ul. 1 Maja. Do budynku ZUGA-Polmo SHL prowadzi przejście podziemne pod nową ul. Zagnańską.
Można również skorzystać z parkingu OBI przy ul. Zagnańskiej i dojście w 10 minut do ZUGA-SHL.

Mapa dojazdu dostępna jest tutaj.
 
 

A K T U A L N O Ś C I


 

OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE

Drukuj

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, separatory, zbiornik na wodę deszczowa, i inne urządzenia - prezentowali w sali Izby przedstawiciele kieleckiej firmy Delfin, pod kierunkiem Ewy Ślusarczyk, specjalisty ds. marketingu. M.in. przedstawiono drenażowe i mechaniczno - biologiczne oczyszczalnie, separatory węglowodorów i tłuszczów, studnie chłonne.

Więcej…
 

POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Drukuj

W dniu 22.X br. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Tematyka obrad obejmowała podjęcie uchwał dotyczących zwołania w dniach 19 i 20 czerwca XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB i wynikającego stąd terminarza działań przygotowawczych.

Więcej…
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMISJI REWIZYJNYCH

Drukuj

To temat szkolenia jakie odbyło się w Ostrowcu Św. dla członków okręgowych komisji rewizyjnych oraz krajowej komisji. Mówiono o roli komisji w strukturach Polskiej Izby, obowiązkach członków, odpowiedzialności administracyjnej oraz cywilnej, (odszkodowawcza- deliktowa), o współpracy okręgowych komisji z krajową. Referentami byli  mecenas - Jolanta Szewczyk, biegły rewident - Ilona Bienias i przewodniczący komisji PIIB - Tadeusz Durak.

Więcej…
 

SYSTEMY LINII ROZDZIELCZYCH

Drukuj

Systemy te w technologii Ensto były tematem szkolenia zorganizowanego w sali Izby przez oddział kielecki SEP. Omawiano rozwiązania stosowane w systemach PAS,  systemy kabli uniwersalnych, oraz linie izolowane niskiego napięcia. Zagadnienia te przedstawił  Robert Sowiński, wicedyrektor  ENSTO Polska.

Więcej…
 

POLAK PREZYDENTEM ECCE

Drukuj

Włodzimierz Szymczak z Polskiej Izby od ubiegłego tygodnia pełni funkcję prezydenta ECCE ( Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa). Na 60. zgromadzeniu ogólnym tej organizacji jakie odbyło się w Warszawie, został oficjalnie mianowany na najbliższą kadencję.

Więcej…
 

DOSKONALENIE PODEJMUJĄCYCH DECYZJE

Drukuj

Blisko sto osób z izb regionalnych południowej części kraju, przybyło do podkieleckiej Cedzyny na szkolenie zorganizowane dla rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz członków  sądów dyscyplinarnych.
O zmianach w Prawie budowlanym  mówił Piotr Sztechman z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach, natomiast Ryszard Zgiep, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zaprezentował uwagi do odpowiedzialności zawodowej budowlanych wynikające z kontroli na budowach.

Więcej…
 

NA 40-LECIE CMK

Drukuj

Na zaproszenie prezesa oddziału kieleckiego SITK Wojciecha Rybaka,do Podzamcza Chęcińskiego zjechali licznie byli i obecni specjaliści budowy i eksploatacji linii kolejowych, a okazją do spotkania i dyskusji  konferencyjnej, było 40- lecie wybudowania Centralnej Magistrali Kolejowej.

Więcej…
 

DO MAŁOPOLSKIEGO

Drukuj

- Po oddaniu do użytku obwodnicy Jędrzejowa, jesteśmy znani  w regionie świętokrzyskim z dobrej i terminowej pracy. Dlatego mogę zapewnić, że podobnie będzie z budowa odcinka S7 z Jędrzejowa do granicy z województwem małopolskim – powiedział Artur Popko, dyrektor budownictwa komunikacyjnego Budimex SA, podczas podpisania umowy na wykonanie inwestycji. Z oddziału kieleckiego GDDKiA umowę podpisał  zastępca dyrektora Krzysztof Strzelczyk.

Więcej…
 


Strona 1 z 9Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.
(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 3(33)/2014Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

AKTUALNE SZKOLENIA

ANTYKOROZYJNA OCHRONA STALI ZBROJENIOWEJ METODĄ KATODOWĄ (ANODY TRACONEJ)
Więcej …
 
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDOWNICTWIE
Więcej …
 
WYCIECZKA TECHNICZNO-SZKOLENIOWA - KOPALNIE I ZAKŁADY PRODUKCYJNE ,,DOLINA NIDY"
Więcej …
 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ASPEKTY REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Więcej …
 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Więcej …
 
WYMAGANIA KRAJOWE DLA STOLARKI BUDOWLANEJ
Więcej …
 
AUTOCAD - PODSTAWY Z ZAKRESU EFEKTYWNEJ OBSŁUGI PODSTAWOWYCH NARZĘDZI
Więcej …
 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB