Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
X

 

Członkowie Izby z powiatu sandomierskiego !!

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe   8 maja

Świętokrzyska Izba zaprasza Koleżanki i Kolegów z powiatu  sandomierskiego na atrakcyjne spotkanie integracyjno-szkoleniowe.

Początek spotkania 8 maja , w piątek o godz. 17.00 w sali Srebrnej Hotelu Mały Rzym ul. Okrzei 9 w Sandomierzu.

Gośćmi spotkania będą: starosta sandomierski, burmistrz Sandomierza, rzecznik  odpowiedzialności zawodowej Izby, prawnik specjalista prawa budowlanego, prezes sandomierskiej firmy budowlanej.

Będzie również powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, szef wydziału administracji architektoniczno-budowlanej  starostwa.

W spotkaniu uczestniczyć będą także członkowie Prezydium Rady Okręgowej Izby jak i przewodniczący komisji, pracownicy biura Izby.

Koleżanki i Koledzy z powiatu sandomierskiego !

Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do  30 kwietnia do godz.16, do biura Izby w Kielcach
( tel. 41 344 94 13, fax 41 344 63 82, sms 694 912 692, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub poprzez formularz dostępny TUTAJ.

Zapraszamy serdecznie ! Do zobaczenia w Sandomierzu !


 


 

 

 
 

A K T U A L N O Ś C I


 

ROZPOZNAWANIE I BADANIE GRUNTÓW

Drukuj

Tę bogata tematykę w rozpoznawaniu podłoża - ustalenie ilości otworów wiertniczych, rodzaju sondowania, odległości pomiędzy otworami w obiektach, planowania robót geologicznych z ich zatwierdzaniem przez organ administracyjny, znaczenie badań "in situ" w projektowaniu geotechnicznym i stany graniczne, rodzaje pobieranych próbek gruntów i ich klasy, analiza makroskopowa , analiza laboratoryjna pobranych próbek gruntów, ćwiczenia praktyczne rozpoznawania gruntów na przygotowanych próbkach,  oznaczanie plastyczności , zawartości piasku, pyłu i iłu oraz konsystencji- badanie uziarnienia - szerokie możliwości interpretacyjne z przykładami dla różnych branż, znaczenie wilgotności optymalnej - obsypki, zagęszczanie , stateczność skarp  - przedstawił w sali Izby  Piotr Jermołowicz. Były też  praktyczne ćwiczenia w rozpoznawaniu makroskopowym podstawowych cech przygotowanych próbek gruntów.

Więcej…
 

WICEPREZES PIIB O ZJEŹDZIE

Drukuj

- Z przyjemnością stwierdzam, że pomiędzy uczestnikami zjazdu panowała miła koleżeńska atmosfera, wzajemna  życzliwość i szacunek. Widać, że nie ma żadnych konfliktów, o sprawach Izby mówi się rzeczowo i spokojnie, o zawodzie i jego problemach. Prawie wszyscy delegaci wytrzymali do końca obrad, bywa bowiem często tak, że po obiedzie nie ma połowy uczestników. Podkreślić muszę sprawną organizacje i przebieg obrad– oceniła Joanna Gieroba, wiceprezes Polskiej Izby.

Więcej…
 

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY IZBY

Drukuj

- Przewidywane mniejsze wpływy i ograniczone planowane koszty w tym roku, nakazują z  troską jak dotychczas i bardzo roztropnie podchodzić do wydatków, aby nie trzeba było sięgać do zgromadzonych rezerw albo w następnych latach zwiększać składki.

Delegaci podczas zjazdu sprawozdawczego udzielili kierownictwu Izby jednogłośnie absolutorium nie tylko za sprawne i skuteczne zarządzanie, ale i oszczędne gospodarowanie funduszami. Wypracowany zysk w kwocie 140 tys.890 zł  został przeznaczony na działalność statutową Izby. Budżet 2015 w wysokości 1.775.460 zł został zbilansowany na zero, co potwierdza kontynuowanie oszczędnej działalności. Delegaci przyjęli go przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym.

Więcej…
 

ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH

Drukuj

Konsekwencje (dla inwestorów i wykonawców) zmian prawa zamówień publicznych pod kątem konieczności waloryzacji wynagrodzenia, obowiązku wszczęcia procedury wyjaśniającej w przypadku rażąco niskiej ceny, kryteriów wyboru ofert – były tematem spotkania w sali Izby, o których mówił Maciej Sikorski z ORGBUD – SERWIS. M.in. przedstawił opis przedmiotu zamówienia, wartość na roboty budowlane po nowelizacji PZP, wszelkie aspekty rażąco niskiej ceny, jak i kryteria wyboru oferty oraz waloryzację wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane.

Więcej…
 

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

18 marca 2015 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obrady prowadził przewodniczący OR Wojciech Płaza. W posiedzeniu wzięli również udział:  przewodniczący OKK, OKR, OSD, redaktor naczelny „Biuletynu Świętokrzyskiego” oraz dyrektor biura Izby.

Więcej…
 

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI IZBY Z WICEWOJEWODĄ ŚWIĘTOKRZYSKIM

Drukuj

Wicewojewoda Paweł Olszak spotkał się w siedzibie Izby z przedstawicielami  Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas spotkania omówione zostały propozycje współpracy samorządów w zakresie prowadzenia wspólnych szkoleń dla pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i członków Izby pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Więcej…
 

PRZYGOTOWANIA DO SESJI

Drukuj

Wprawdzie egzamin testowy wiosennej sesji przewidziany jest 15 maja, to jednak przygotowania w Izbie trwają pełną parą. W marcowy wtorek zastaliśmy prawie wszystkich egzaminatorów nad analizowaniem dokumentów złożonych wraz z wnioskami o dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia. Miedzy poszczególnymi pomieszczeniami, w których pracowali egzaminatorzy,  kursował szef komisji kwalifikacyjnej, Andrzej Pieniążek. Doglądał prac, wyjaśniał wątpliwości, członków komisji wspierał swą wiedzą i doświadczeniem. Do Izby wpłynęło 186 wniosków na uprawnienia, ile z nich zostanie zakwalifikowanych, dowiemy się za kilka dni.

Więcej…
 

EFEKTYWNOŚĆ INSTALACJI

Drukuj

W ramach Akademii inżyniera w sali Izby przedstawiono zagadnienia dotyczące poprawy efektywności w systemach instalacji wodnej i grzewczej. O innowacyjnych technologiach opomiarowania wody i ciepła mówił Andrzej Zych z Bmeters Polska Sp. z o.o.,o technice kondensacyjnej - Artur Zmysłowski, De Dietrich Sp. z o.o., o jakości czynnika grzewczego w układach c.o.. O rozwiązaniach firm SYR i Spirotech - odgazowywaniu i separacji zanieczyszczeń oraz  zmiękczaniu i demineralizacji wody kotłowej - Tomasz Piechota z firmy  Husty Spółka jawna.

Więcej…
 


Strona 1 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(34)/2014Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 102 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

OPRACOWANIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ WG NOWYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH [23.04.2015]
Więcej …
 
NOWELIZACJA USTAWY PRAWO BUDOWLANE [27.04.2015]
Więcej …
 
SYSTEMY STEROWANIA INSTALACJAMI ODDYMIANIA I WENTYLACJI POŻAROWEJ [07.05.2015]
Więcej …
 
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Więcej …
 
Spotkanie integracyjno-szkoleniowe 8 maja
Więcej …
 
ANTYKOROZYJNA OCHRONA STALI ZBROJENIOWEJ METODĄ KATODOWĄ (ANODY TRACONEJ)
Więcej …
 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ASPEKTY REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Więcej …
 
WYMAGANIA KRAJOWE DLA STOLARKI BUDOWLANEJ
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB