Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

A K T U A L N O Ś C I


 

POLAK PREZYDENTEM ECCE

Drukuj

Włodzimierz Szymczak z Polskiej Izby od ubiegłego tygodnia pełni funkcję prezydenta ECCE ( Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa). Na 60. zgromadzeniu ogólnym tej organizacji jakie odbyło się w Warszawie, został oficjalnie mianowany na najbliższą kadencję.

Więcej…
 

DOSKONALENIE PODEJMUJĄCYCH DECYZJE

Drukuj

Blisko sto osób z izb regionalnych południowej części kraju, przybyło do podkieleckiej Cedzyny na szkolenie zorganizowane dla rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz członków  sądów dyscyplinarnych.
O zmianach w Prawie budowlanym  mówił Piotr Sztechman z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach, natomiast Ryszard Zgiep, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zaprezentował uwagi do odpowiedzialności zawodowej budowlanych wynikające z kontroli na budowach.

Więcej…
 

NA 40-LECIE CMK

Drukuj

Na zaproszenie prezesa oddziału kieleckiego SITK Wojciecha Rybaka,do Podzamcza Chęcińskiego zjechali licznie byli i obecni specjaliści budowy i eksploatacji linii kolejowych, a okazją do spotkania i dyskusji  konferencyjnej, było 40- lecie wybudowania Centralnej Magistrali Kolejowej.

Więcej…
 

DO MAŁOPOLSKIEGO

Drukuj

- Po oddaniu do użytku obwodnicy Jędrzejowa, jesteśmy znani  w regionie świętokrzyskim z dobrej i terminowej pracy. Dlatego mogę zapewnić, że podobnie będzie z budowa odcinka S7 z Jędrzejowa do granicy z województwem małopolskim – powiedział Artur Popko, dyrektor budownictwa komunikacyjnego Budimex SA, podczas podpisania umowy na wykonanie inwestycji. Z oddziału kieleckiego GDDKiA umowę podpisał  zastępca dyrektora Krzysztof Strzelczyk.

Więcej…
 

OBRADY PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

15 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Prezydium ŚOIIB . Obradom przewodniczył przewodniczący OR Wojciech Płaza. W posiedzeniu wzięli udział również przewodniczący OKK, OKR, OSD, rzecznik koordynator OROZ oraz przewodniczący komisji ds. inwestycji, zakupów i administracji nieruchomością.

Więcej…
 

DIAGNOSTYKA I ŹRÓDŁA ENERGII

Drukuj

Badania eksploatacyjne i diagnostyka urządzeń w elektroenergetyce i przemyśle  oraz odnawialne źródła energii odnawialnej i bariery rozwoju -  to tematy XXI Regionalnej konferencji naukowo – techniczno - szkoleniowej zorganizowanej  przez kielecki oddział SEP.

Więcej…
 

XXI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNO-SZKOLENIOWA ENERGETYKÓW REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ,,AMELIÓWKA 2014"

Drukuj

Od 21 lat pogoda sprzyja obradom elektryków. Tak było i w tym roku,  kiedy piękna, jesienna, słoneczna pogoda powitała w Hotelu „Ameliówka” elektryków, którzy przybyli na obrady XXI Konferencji  Naukowo  – Techniczno – Szkoleniowej  zorganizowanej w dniach 9 – 10 października 2014 r. przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy merytorycznej współpracy  z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku –Kamienna  oraz wsparciu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach.

Więcej…
 

W NASTROJU UZDROWISKOWYM

Drukuj

Kolejne świętowanie Dnia Budowlanych odbyło się w nastroju uzdrowiskowym. Nie tylko dlatego, że członkowie Izby z powiatów buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego i staszowskiego spotkali się Busku –Zdroju, ale także pod względem duchowym. A to za sprawą koncertu Salonowej Orkiestry Uzdrowiskowej ( pod dyrekcją Piotra Heroka), której utwory muzyczne stworzyły sympatyczną atmosferę do rozmów i dyskusji budowlańców.

Więcej…
 

INAUGURACJA NA 50-LECIE POLITECHNIKI

Drukuj

Nowy rok akademicki Politechnika Świętokrzyska rozpoczęła równocześnie świętowanie 50-lecia uczelni. Pomimo mniejszej liczby maturzystów w kraju, nienajlepszych wyników na egzaminach dojrzałości, uczelnia przyjęła na pierwszy rok dwa tysiące studentów oraz pięćset na studia niestacjonarne.

Więcej…
 


Strona 1 z 10Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.
(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 3(33)/2014Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 246 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

AKTUALNE SZKOLENIA

AKTUALNE PRZEPISY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, NOWELIZACJE USTAWY Z 2013R. (PODWYKONAWSTWO) I 2014R. I ICH WPŁYW NA SYTUACJĘ WYKONAWCÓW I ZAMAWIAJĄCYCH. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W POSTĘPOWANIACH NA PODSTAWIE WYNIKÓW KONTROLI PREZESA UZP I ORZECZEŃ KIO.[23.10]
Więcej …
 
ZMIANA JAKOŚCI WODY I STRUKTURY WODOCIĄGÓW NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM [24.10.2014]
Więcej …
 
ANTYKOROZYJNA OCHRONA STALI ZBROJENIOWEJ METODĄ KATODOWĄ (ANODY TRACONEJ) [18.11.2014]
Więcej …
 
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDOWNICTWIE
Więcej …
 
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE STOSOWANE W BUDOWIE KANALIZACJI Z UDZIAŁEM RUR KAMIONKOWYCH
Więcej …
 
WYCIECZKA TECHNICZNO-SZKOLENIOWA - KOPALNIE I ZAKŁADY PRODUKCYJNE ,,DOLINA NIDY"
Więcej …
 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ASPEKTY REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Więcej …
 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Więcej …
 
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SEPARATORÓW, ZBIORNIKÓW NA WODĘ DESZCZOWĄ
Więcej …
 
WYMAGANIA KRAJOWE DLA STOLARKI BUDOWLANEJ
Więcej …
 
AUTOCAD - PODSTAWY Z ZAKRESU EFEKTYWNEJ OBSŁUGI PODSTAWOWYCH NARZĘDZI
Więcej …
 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB