Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

JUBILEUSZ XX-LECIA ŚOIIB

W sobotę, 24 września 2022 r. Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa obchodziła Jubileusz XX-lecia.
Uroczystość, na którą przybyło wielu gości, odbyła się w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach
i była okazją do podsumowania 20 lat działalności, podziękowań oraz życzeń dla samorządu zawodowego budowniczych.

WIĘCEJ


 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

zaprasza członków Izby z powiatu starachowickiego i skarżyskiego

na SPOTKANIE INTEGRACYJNE,

które odbędzie się dnia 19 listopada 2022 r. (sobota)

w Starachowicach

(dokładne miejsce zostanie podane w terminie późniejszym)

Możliwość zapisu na spotkanie dostępna jest TUTAJ.

WPISOWE: 20 ZŁ/OS. NA KONTO ŚOIIB:
Bank Pekao S.A. I- O/Kielce
98 1240 1372 1111 0000 1250 5214


UWAGA! Zgłoszenia przyjmowanie są do 4 listopada br.


 

 


 

 

ANKIETA CZASOPISMA BRANŻOWEGO NA ROK 2023

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza pocztą na adres:
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Św. Leonarda 18,
lub e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

PORADNIK PRAWO BUDOWLANE 2020-2022

W związku z wejściem dzisiaj w życie zmiany Prawa budowlanego, Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przygotowała poradnik, który zawiera podsumowanie głównych zmian Prawa budowlanego na przestrzeni 2020-2022 r.: https://tiny.pl/wqdz4.
Znajdują się w nim również zaktualizowane na dzień 1 sierpnia 2022 r. przykładowe strony tytułowe oraz spisy treści poszczególnych elementów projektu budowlanego, a także stanowiska GUNB i MRiT w sprawach, które w ostatnich miesiącach budziły wątpliwości, np. w kwestii udziału projektantów branżowych w w PZT i PAB budynku. Znajdują się w nim również informacje o zmianach jakie nastąpiły 8 sierpnia br., a także teksty ujednolicone ustawy - Prawo budowlane w wersjach obowiązujących 1 i 8 sierpnia br., wraz z zaznaczonymi zmianami.

 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

zamierza utworzyć dla członków izby

,,Klub Młodych" i ,,Klub Seniora".

Zainteresowanych prosimy o zapisywanie się:

lista członków ,,Klubu Młodych"

lista członków ,,Klubu Seniora"


 

UWAGA: członkowie Izby w specjalności inżynieryjnej drogowej.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518), które wejdzie w życie z dniem 21 września 2022 r.


Pismo skierowane do Pana Mariusza Dobrzenieckiego - Prezesa PIIB


 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje

o uruchomieniu od dnia 1 sierpnia 2022 r

grupy dyskusyjnej ,,Forum Dyskusyjne"

celem wymiany doświadczeń, opinii i pomysłów między członkami.


Instrukcja dołączenia oraz regulamin dostępne są TUTAJ.


Grupa dyskusyjna dostępna jest na stronie:

https://groups.google.com/g/swietokrzyskaoiib

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w grupie!


 

KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH

I OPŁACIE NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC W ROKU 2023

(podstawa: Uchwała Nr 27/22 XXI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 25 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)


 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów

Budownictwa informuje, iż od dnia

1 stycznia 2021 roku

zaświadczenia o przynależności do

Izby będą wydawane w wersji elektronicznej.


Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.


 

Osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego mogą składać wnioski
o nadanie uprawnień budowlanych na sesję XL/2022 (jesienną)

w terminie od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2022 r.

osobiście, za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18
25-304 Kielce

Rejestracja wniosków odbywa się w Biurze ŚOIIB. W przypadku braków w złożonej dokumentacji, Wnioskodawcy będą wzywani do uzupełnienia wniosku, zatem bardzo ważne jest podanie we wniosku aktualnych danych bezpośredniej łączności (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji pocztowej).


Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji XL/2022 
- 18 listopada 2022 r.

WNIOSEK O PONOWNY EGZAMIN
Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji XL/2022 (dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek, pocztą lub na adres e-mailowy Izby, o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 12.09.2022 r.

Kwota opłaty II raty za ponowny egzamin pisemny lub ustny zostanie podana w Zawiadomieniu, które zostanie wysłane w dniu 06.10.2022 r. zgodnie z terminarzem.


   
Więcej artykułów…


Strona 1 z 6

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

AKTUALNE SZKOLENIA

SPOTKANIE SEMINARYJNE KIEROWNIKÓW BUDÓW OBIEKTÓW KUBATUROWYCH I LINIOWYCH Z GEODETAMI. PRAWO BUDOWLANE A PRAWO GEODEZYJNE.
Więcej …
 
ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO W 2022 ROKU, ORAZ NIEKTÓRYCH USTAW REGULUJĄCYCH PROCES BUDOWLANY
Więcej …
 
SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY GEODEZJI I GEOMATYKI WYDZ. INŻYNIERII ŚRODOWISKA, GEOMATYKI I ENERGETYKI PŚK
Więcej …
 
ZASADY DOBORU ODPOWIEDNIEJ METODY BEZWYKOPOWEJ REHABILITACJI PRZEWODU
Więcej …
 
ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI W ANALIZIE TERMICZNEJ OBIEKTÓW
Więcej …
 
SZKOLENIA ONLINE NA PORTALU PIIB

Informacja dostępna jest na stronie:  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

Jestem zainteresowany/a szkoleniem BIM o tematyce: