Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

LISTA OSÓB, KTÓRE ZALICZYŁY EGZAMIN PISEMNY I ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO EGZAMINU USTNEGO NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI I/2016 (WIOSENNEJ) ---> POBIERZ <---

 
X

 

Członkowie Izby z powiatu starachowickiego !!

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe   3 czerwca

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza Koleżanki i Kolegów z powiatu starachowickiego na atrakcyjne spotkanie integracyjno-szkoleniowe.

Początek spotkania 3 czerwca, w piątek o godz. 17.00 w sali Bruksela Hotelu Europa, ul. Radomska 76A w Starachowicach. 

Gośćmi spotkania będą: Starosta Starachowicki, Prezydent Starachowic, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby, Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego, Prawnik Specjalista Prawa Budowlanego, Prezes Firmy Budowlanej.

Będzie również Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego, Dyrektor Wydziału Budownictwa Starostwa.

W spotkaniu uczestniczyć będą także członkowie Prezydium Okręgowej Rady ŚOIIB jak i przewodniczący komisji, pracownicy biura Izby.

Koleżanki i Koledzy z powiatu starachowickiego !

Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do  31 maja do godz.16, do biura Izby w Kielcach ( tel. 41 344 94 13, fax 41 344 63 82, sms 694 912 692, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub formularz internetowy dostępny TUTAJ).

Zapraszamy serdecznie ! Do zobaczenia w Starachowicach !


 


 

 

 

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


List otwarty do Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Koleżanek i Kolegów instalatorów - członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa oraz działania PIIB w tej sprawie. info


info BIAŁA KSIĘGA BRANŻY DROGOWEJ


info

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  informuje, że w wyniku przeprowadzanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa negocjacji z przedstawicielami STU Ergo Hestia dotyczących ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez naszych członków  na obowiązkowe ubezpieczenie OC, opłata ta nie ulegnie zmianie. Analogicznie do roku poprzedniego członkowie samorządu będą wnosili opłatę na ubezpieczenie OC w wysokości 70 zł na indywidualne konta Krajowej Izby na podstawie druków opłat przekazanych razem z czasopismem " Inżynier Budownictwa" .


Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych organizuje w dniach 6-7 października 2016r Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych. Tematyka warsztatów obejmuje następujące dziedziny: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne. Główny nacisk położony jest na praktyczny wymiar warsztatów i omówienie aktualnych problemów specjalistów szeroko rozumianej branży sanitarnej. Prosimy o wypełnienie zamieszczonej ankiety, która stanowić będzie podstawę do określenia zakresu merytorycznego warsztatów.


info Tematem przewodnim części programowej XV Zjazdu Sprawozdawczego PIIB będzie
Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa „
i dyskusja obejmująca 4 grupy tematyczne :

1. Zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawnych wykonywania zawodu inżyniera budownictwa

2. Samorząd zawodowy

3. Wymagania niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

4. Uwarunkowania ekonomiczne wykonywania zawodu inżyniera Budownictwa

Prosimy członków Izby o zgłoszenie swoich uwag na wyżej wymienione tematy i przesłanie ich do biura ŚOIIB , na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , do dnia 26 kwietnia 2016r. Jakie działania w świetle obowiązujących przepisów ma podjąć Inwestor aby uzyskać zgodę na użytkowanie budynku jednorodzinnego , którego budowę rozpoczęto na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w październiku 2000r. Ostatni wpis kierownik budowy jest pod datą 16 października 2001roku - stan zaawansowania 55%. Budowa była kontynuowana bez przerwy większej niż 3 lata , ale kierownik nie uzupełniał dziennika budowy na bieżąco o czym Inwestor nie wiedział . W 2006 roku kierownik budowy zmarł kiedy budowa była zakończona.  Inwestor nie zgłosił tego faktu do PINB. Budynek nie jest zamieszkały do chwili obecnej.


 

A K T U A L N O Ś C I


 

ŻONA MI KAZAŁA

Drukuj

Kandydat do uprawnień wymieniony na liście zdających, przybył rano przed egzaminami i oświadczył, że rezygnuje ze zdawania. I poszedł. Inny inżynier konstrukcyjno- budowlany, swój nieudany start na egzaminie ustnym, wytłumaczył, że … żona kazała mu przyjść, choć  sam zna swoje słabe strony wiedzy praktycznej.

Więcej…
 

NIE ZNAM, NIE POTRAFIĘ

Drukuj

- Na trzy pytania z zagadnień praktycznych  nie odpowiem - oświadczył na początku egzaminu ustanego jeden ze zdających. I nie był tym wcale zażenowany, raczej beztroski. Inny kandydat do uprawnień projektowych swą niewielką wiedzę udokumentował przyniesionymi projektami, w których członkowie komisji znaleźli niedoróbki, istotne braki. - Bo wykonałem je z pomocą  programu komputerowego - wyjaśnił . Kolejny zamiast narysować jak  napisano w pytaniu, opowiadał o elemencie budowlanym, wyginał i obracał dłonie, ale niewiele to dało.- Nie potrafię narysować, nie znam zagadnienia, nigdy tego nie robiłem - przyznał w szczerości niedoszły projektant.

Więcej…
 

KOLEJNE USPRAWIEDLIWIENIA

Drukuj

- Zajmuję się konstrukcjami stalowymi, nie znam się na betonach. Ściany szczelinowe ? Co to jest ? Warstwy poślizgowe na tarasach - po co ? Podlewki- nie słyszałem o nich. Wskaźniki, współczynniki - nie zdążyłem zaglądnąć do norm i przepisów wyłożonych w sali - oto przykłady niewiedzy praktycznej zdających na uprawnienia konstrukcyjno - budowlane.

Więcej…
 

NIEPRZYGOTOWANI

Drukuj

- Ze swojej specjalności  wiedzę chyba mam dobrą, natomiast w innych branżach niewiele wiem, będę strzelał - taką wypowiedź usłyszeli członkowie komisji egzaminacyjnej od starającego się o uprawnienia z instalacji sanitarnych.

Więcej…
 

WIZYTACJA NA EGZAMINIE

Drukuj

Podczas poniedziałkowych egzaminów drogowców, w sali pojawił się przedstawiciel krajowej komisji kwalifikacyjnej PIIB, Tomasz Grzeszczak z Lublina. Przysłuchiwał się przez krótki czas wypowiedziom zdających, pogratulował tym, którzy egzamin zdali, zapoznał się z organizacją sesji egzaminacyjnej, rozmawiał także z prezesem naszej Izby, Wojciechem Płazą.

Więcej…
 

ZMIENNE NASTROJE DROGOWCÓW

Drukuj

Podczas poniedziałkowych egzaminów ustnych, wystąpili kandydaci do uprawnień drogowych. Okazało się, że nie wszyscy dobrze przepracowali wymagane praktyki, nie tylko zapomnieli o wiedzy wyniesionej  z uczelni, ale nie zdobyli przy budowie dróg praktycznych wiadomości swego zawodu  I to mimo pracy w firmach … drogowych. Niektórzy ze zdających będą musieli powtórzyć egzamin w jesiennej sesji.

Więcej…
 

MOSTOWCY I SPECJALNOŚCI KOLEJOWE

Drukuj

Jako pierwsi przed komisją stanęli mostowcy oraz specjaliści budownictwa kolejowego a także sterowania ruchem kolejowym. Wśród tematów były m.in. spawanie, spoiny pachwinowe i czołowe, przyczyny rozmycia skarp, rowów, betonowanie w różnych rodzajach gruntów, uszkodzenia podpór betonowych i sposoby naprawy, postępowanie przy betonowaniu z przerwami, dreny do odwodnienia izolacji płyty mostu, w jakich przypadkach kierownik budowy może wstrzymać roboty, kształtowanie nasypów, przejście obiektu mostowego do nasypu drogowego, składniki betonu mostowego, gatunki stali do zastosowania do mostu zespolonego, wykładzina wodoszczelnej izolacji jej naprawa, wodoszczelność betonu.

Więcej…
 


Strona 1 z 9Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 1(39)/2016Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2654 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

WARSZTAT PRAKTYKA - WZORCOWE REALIZACJE I ROZWIĄZANIA WYKONAWCZE DLA HYDROIZOLACJI I WENTYLACJI, JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT PRZY PRAWIDŁOWYM PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM
Więcej …
 
SPOTKANIE INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWE 3 CZERWCA
Więcej …
 
PROJEKTOWANIE I BUDOWA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH A NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Z DNIA 21.05.2015R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ KANAŁY TECHNOLOGICZNE
Więcej …
 
ZARZĄDZANIE PASEM DROGOWYM – PROBLEMY ADMINISTRACYJNOPRAWNE W PRAKTYCE
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB