Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

A K T U A L N O Ś C I


 

ZE STASZOWA DO OSIEKA

Drukuj

Od kilku dni kierowcy jeżdżą już po zmodernizowanej drodze ze Staszowa do Osieka. Ten 17 kilometrowy odcinek został wykonany przez kielecką firmę Trakt. Kierownikiem budowy był Michał Kot, a szefem projektu ze ŚZDW Maciej Grzeszczak.

Więcej…
 

ROZMOWY I WIZYTY

Drukuj

Prezes Izby Wojciech Płaza  wraz z Dariuszem Adamkiem przewodniczącym Sądu Dyscyplinarnego i Zbigniewem Majorem Rzecznikiem Koordynatorem, złożyli wizytę Urszuli Markowskiej, Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Rozmowa dotyczyła współpracy Inspektoratu z Izbą oraz zaproszenia Urszuli Markowskiej na szkolenie  rzeczników odpowiedzialności zawodowej  i członków sądów dyscyplinarnych izb Polski Południowej, jakie odbędzie się 16-18 października w Cedzynie.

Więcej…
 

PLANY SĄ, CZY BĘDĄ PIENIĄDZE Z UE?

Drukuj

Perspektywy rozwoju miasta, jako główny temat spotkania szkoleniowo-integracyjnego członów Izby z Kielc, wywołały spore zainteresowanie z obu stron. Dopisali budowlani, a ekipa Urzędu Miasta przybyła w bardzo silnym składzie.

Więcej…
 

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

Przewodnim tematem posiedzenia były sprawy szkoleniowe. W 28 szkoleniach w pierwszej połowie roku uczestniczyło 486 osób. Analizowano przyczyny mniejszej frekwencji oraz trudności jakie mają budowlani w okresie sezonu wykonawczego. W czwartym kwartale przewidziano 12 szkoleń, być może program zostanie uzupełniony o nowe szkolenia.

Więcej…
 

NASI PRZEDSTAWICIELE WE WŁADZACH KRAJOWYCH

Drukuj

Na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 09.07.2014r. kol. Andrzej Pieniążek został wybrany na członka Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podjęto Uchwałę nr 10/R/14 w sprawie zakupu dostępu do usługi ,,Serwis Budowlany" oraz publikatora informacji o cenach e-SEKOCENBUD.

Więcej…
 

S7 OD RADOMIA DO GRANICY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Drukuj

- Prowadzimy juz prace przygotowawcze, zorganizowano zaplecze oraz biuro budowy. W najbliższych tygodniach kontynuować będziemy wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę zabudowań, a na przełomie sierpnia i września przewidujemy rozpoczęcie robót ziemnych – powiedział  Przemysław Zieliński, dyrektor kontraktu  budowy odcinka  trasy S7 od Radomia do granicy z województwem świętokrzyskim.

Więcej…
 

KONFERENCJA NA JUBILEUSZ PROF. ZBIGNIEWA KOWALA

Drukuj

Na spotkanie z prof. Zbigniewem Kowalem, przybyli do Suchedniowa przedstawiciele trzech politechnik – wrocławskiej, częstochowskiej i świętokrzyskiej, w których ten zasłużony naukowiec i dydaktyk pracował i pełnił kierownicze funkcje. Obecni byli również  naukowcy z innych uczelni, szefowie krajowych zawodowych organizacji samorządowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Wykład laudacyjny o karierze naukowej prof. Zbigniewa Kowala wygłosił  prof. Kazimierz Rykaluk. Przedstawił bogaty 60-letni dorobek jubilata, specjalisty konstrukcji metalowych, autora 24 patentów, ponad trzystu publikacji, skryptów i książek.

Więcej…
 

JUŻ Z UPRAWNIENIAMI

Drukuj

Wiosenną sesję egzaminacyjną zaliczyło z powodzeniem 112 osób, które w ostatnim dniu czerwca spotkały się  w Sali Lustrzanej kieleckiego WDK. Pięć z nich - Dominik Kowalski, Remigiusz Kozak, Marcin Litwin, Kamil Witkowski ( wszyscy specjalność konstrukcyjno-budowlana) oraz Sławomir Malara ( instalacje elektryczne) uzyskali najlepsze wyniki z testu i z egzaminów ustnych i jako pierwsi otrzymali decyzje o uprawnieniach wraz z upominkami od kierownictwa Izby.

Więcej…
 

ZJAZD POLSKIEJ IZBY

Drukuj

- Utrzymanie do 2016 składki ubezpieczeniowej OC na dotychczasowym poziomie ( 70 zł), zmniejszenie o sto tysięcy zł budżetu PIIB na 2015, zapowiedź kontynuowania rozbudowy portalu o moduły przydatne w pracy inżynierów, intensywniejsze promowanie samokształcenia członków izb w kraju, wybranie ustępującego prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na następne cztery lata, wejście przedstawicieli świętokrzyskiej Izby do władz krajowych– to najistotniejsze informacje ze zjazdu sprawozdawczo-wyborczegoo w Warszawie.

Więcej…
 


Strona 1 z 10Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.
(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 3(33)/2014Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 679 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

AKTUALNE SZKOLENIA

DZIEŃ BUDOWLANYCH BUSKO-ZDRÓJ 03.10.2014

 

Więcej …
 
UŻYTKOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 07.10.2014
Więcej …
 
SYSTEMY LINII ROZDZIELCZYCH W TECHNOLOGII ENSTO [22.10.2014]
Więcej …
 
AKTUALNE PRZEPISY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, NOWELIZACJE USTAWY Z 2013R. (PODWYKONAWSTWO) I 2014R. I ICH WPŁYW NA SYTUACJĘ WYKONAWCÓW I ZAMAWIAJĄCYCH. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W POSTĘPOWANIACH NA PODSTAWIE WYNIKÓW KONTROLI PREZESA UZP I ORZECZEŃ KIO.[23.10]
Więcej …
 
ZMIANA JAKOŚCI WODY I STRUKTURY WODOCIĄGÓW NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM [24.10.2014]
Więcej …
 
ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ - ŚWIĘTY KRZYŻ
Więcej …
 
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE STOSOWANE W BUDOWIE KANALIZACJI Z UDZIAŁEM RUR KAMIONKOWYCH
Więcej …
 
WYCIECZKA TECHNICZNO-SZKOLENIOWA - KOPALNIE I ZAKŁADY PRODUKCYJNE ,,DOLINA NIDY"
Więcej …
 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ASPEKTY REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Więcej …
 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Więcej …
 
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SEPARATORÓW, ZBIORNIKÓW NA WODĘ DESZCZOWĄ
Więcej …
 
WYMAGANIA KRAJOWE DLA STOLARKI BUDOWLANEJ
Więcej …
 
AUTOCAD - PODSTAWY Z ZAKRESU EFEKTYWNEJ OBSŁUGI PODSTAWOWYCH NARZĘDZI
Więcej …
 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB